Znalezionych wyników: 5
5/2024
5/2024: Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej
4/2024
4/2024: Podpisanie aneksu o przesunięciu terminu zakończenia projektu inwestycyjnego B+R
3/2024
3/2024: Otrzymanie decyzji o uznaniu projektu inwestycyjnego za zrealizowany i przyznaniu dotacji.
2/2024
2/2024: Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2023 r. i komentarz do sytuacji rynkowej.
1/2024
1/2024: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.