Automatyka SZR

Automatyka SZR (samoczynne załączanie rezerwy) zbudowana została w oparciu o przekaźnik programowalny NEED, produkcji firmy Relpol S.A. Człon wykonawczy zapewniają styczniki mocy. Moduł po podłączeniu niezbędnego okablowania nie wymaga żadnej konfiguracji lub regulacji i stanowi samodzielne urządzenie, które może współpracować ze zdalną blokadą automatyki. Dodatkowo układ Automatyka SZR kontroluje kolejność faz oraz ich asymetrię. Tryby pracy:

Automatyka SZR:  automatyczny bez samopowrotu,  automatyczny z samopowrotem, ręczny, odstawienie układu automatyki,  blokada pożarowa lokalna,  blokada pożarowa zdalna z pomiarem ciągłości obwodu.

W ofercie znajdują się: Moduł PA1100 / Automatyka SZR (sieć-sieć), Moduł PA1001 / Automatyka SZR (sieć- agregat). Moduły automatyka SZR zapewniają ciągłość zasilania niskiego napięcia odbiorców energii elektrycznej:
. kategorii II (średniej), np. wysokie budynki mieszkalne,
. kategorii III (wysokiej), np. duże hotele, szpitale, stacje radiowe i telewizyjne, budynki administracji centralnej, banki, dworce kolejowe, porty lotnicze, stacje rozdzielcze oraz do współdziałania z innymi urządzeniami zasilania bezprzerwowego,
. kategorii IV (najwyższej), np. sale operacyjne, rozległe systemy komputerowe, budynki lub wydzielone oddziały i zespoły urządzeń o szczególnie ważnym przeznaczeniu w budynkach zaliczanych do kategorii III.

Automatyka SZR (samoczynne załączanie rezerwy) zbudowana została w oparciu o przekaźnik programowalny NEED, produkcji firmy Relpol S.A. Człon wykonawczy zapewniają styczniki mocy. Moduł po podłączeniu niezbędnego okablowania nie wymaga żadnej konfiguracji lub regulacji i stanowi samodzielne urządzenie, które może współpracować ze zdalną blokadą automatyki. Dodatkowo układ Automatyka SZR kontroluje kolejność faz oraz ich asymetrię. Tryby pracy:

Automatyka SZR:  automatyczny bez samopowrotu,  automatyczny z samopowrotem, ręczny, odstawienie układu automatyki,  blokada pożarowa lokalna,  blokada pożarowa zdalna z pomiarem ciągłości obwodu.

W ofercie znajdują się: Moduł PA1100 / Automatyka SZR (sieć-sieć), Moduł PA1001 / Automatyka SZR (sieć- agregat). Moduły automatyka SZR zapewniają ciągłość zasilania niskiego napięcia odbiorców energii elektrycznej:
. kategorii II (średniej), np. wysokie budynki mieszkalne,
. kategorii III (wysokiej), np. duże hotele, szpitale, stacje radiowe i telewizyjne, budynki administracji centralnej, banki, dworce kolejowe, porty lotnicze, stacje rozdzielcze oraz do współdziałania z innymi urządzeniami zasilania bezprzerwowego,
. kategorii IV (najwyższej), np. sale operacyjne, rozległe systemy komputerowe, budynki lub wydzielone oddziały i zespoły urządzeń o szczególnie ważnym przeznaczeniu w budynkach zaliczanych do kategorii III.